top of page

Thu, 06 Jul

|

YGG Abercynon School

Summer fete

Registration is closed
See other events
Summer fete
Summer fete

Time & Location

06 Jul 2023, 16:00

YGG Abercynon School, Greenfield Terrace, Abercynon, Mountain Ash CF45 4TH, UK

About the Event

PTA Summer Fete – Thursday 6th July

Raffle – Some Amazing raffle prizes up for grabs (Family day ticket for Dan yr Ogof Caves, Teachers Hamper, Voucher for Carvery, Dragons Den Voucher and lots, lots more).

£1 per ticket (£5 per strip) – Must put name and a contact number on back of each ticket sold.

Tickets available to purchase online through PTA website.

Tombola – PTA are kindly asking for donations for the Tombola. We are looing for: Drinks (Alcoholic and Non), Tins, Sweets, Cakes and biscuits please!

Please send in raffle tickets and money into school in clearly marked envelope and tombola donations by Wednesday 5th July. Thank you for your support.

Ffair Haf – Dydd Iau 6ed Gorffennaf

Raffl – Rhai gwobrau raffl anhygoel i’w hennill (pas diwrnod teulu ar gyfer Ogofâu, Hamper Athrawon, Taleb pryd allan, Taleb Dragons Den a llawer, llawer mwy).

£1 y tocyn (y rhif) – Rhaid rhoi enw a rhif cyswllt ar gefn pob tocyn a werthir.

Mae tocynnau hefyd ar gael i'w prynu ar-lein drwy'r wefan.

Tombola – Rydym yn garedig yn gofyn am roddion ar gyfer y Tombola. Rydym yn chwilio am: Diodydd (Alcohol a Non), Tuniau, Melysion, Cacennau a bisgedi os gwelwch yn dda!

Anfonwch docynnau raffl ac arian i'r ysgol mewn amlen wedi'i marcio'n glir a rhoddion tombola erbyn dydd Mercher 5ed Gorffennaf. Diolch am eich cefnogaeth.

Share This Event

bottom of page