top of page
Khaki Conservative & Minimal Pump Bottle Dispenser Health & Personal Care Product Images.p

YGGA Leavers Hoodies | Hwdis Ymadawyr YGGA

Hoodies are available for Year 5 pupils who will be leaving in July 2025 as a keepsake of their time spent at Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon.

Mae hwdis ar gael i ddisgyblion Blwyddyn 5 syn gadael ym mis Gorffennaf 2025 i goffrau eu hamser yn Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon.

Details

The hoodies will have “Criw 25”  on the back with all the students names from the year in the number 25.  On the front will be the schools’ name written across the left of the chest.

The PTA pay £5 towards the first jumper for each year 5 pupil. ONLY ONE £5 discount will be valid per pupil.  

 

The jumpers are grey with maroon detailing

 

Mae hwdis ar gael i ddisgyblion Blwyddyn 5 syn gadael ym mis Gorffennaf 2025 i goffrau eu hamser yn Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon.


Bydd gan yr hwdis “Criw 25”  ar y cefn gydag enwau holl fyfyrwyr y flwyddyn yn rhif 25.  Ar y blaen bydd enw’r ysgol wedi ei ysgrifennu ar draws ochr chwith y frest.
 

Mae'r GRA yn talu £5 tuag at y siwmper gyntaf ar gyfer pob disgybl blwyddyn 5. DIM OND UN gostyngiad o £5 fydd yn ddilys fesul disgybl. 

 

Mae'r siwmperi yn llwyd gyda manylion marwn


Archebwch ar-lein.


Please order using our online form. 

Once ordered, you will receive an invoice to pay your balance.  Orders will only be processed when full payment has been received.

 

ORDERS PLACED BY 8TH JULY WILL BE DELIVERED PRIOR TO THE SUMMER HOLIDAYS

 

The contact details you supply will only be used to contact you regarding this order.

Contact

Ar gyfer unrhyw faterion neu gefnogaeth anfonwch neges atom ar yggabercynonpta@gmail.com neu cysylltwch â'ch cynrychiolydd dosbarth GRA a all gysylltu â ni'n uniongyrchol.

For any issues or support please drop us a message on yggabercynonpta@gmail.com or contact your PTA class representative who can contact us directly.

bottom of page