top of page

Acerca de

Welsh Logo.png

Sponsored Rugby Activity

English Logo.png

Rugby Activity Day - Dydd Gweithgaredd Noddi Rygbi

We would like our pupils to take part in a sponsored rugby activity day on the 13th October (Years 3-6) and 16th October (Meithrin – Yr2).  There will be a circuit of activities including kicking, tag games, passing and singing which the children will rotate through throughout the day.  Please can we have all money returned by Monday 23rd October .  You can pay this into the school office or online (Paypal - friends and family please to yggabercynonpta@gmail.com)

Bydd ein disgyblion yn cymryd rhan mewn gweithgareddau noddedig ar y thema rygbi ar y 13ed o Hydref (Bl.3-6) a’r 16fed o Hydref (Meithrin – Bl.2).  Bydd y plant yn gwneud gweithgareddau megis, taflu, cicio, gemau tag a taclo bagiau taclo ar y diwrnod!

 Arian noddi I fewn erbyn Dydd Llun y 23ain Hydref os gwelwch yn dda.  Dafonwch yr arian I’r Ysgol gyda’ch plentyn neu ei dalu ar lein (Paypal- friends and family os gwelwch yn dda i yggabercynonpta@gmail.com).

bottom of page