top of page

Acerca de

CC Logo.png

Cerdded Cymru  Walk Wales

WW Logo.png

1 School - 1,000 Miles / 1 Ysgol, 1,000 Milltir

We would like our pupils to walk a combined 1,000 miles (the perimeter  of Wales) to help raise funds to transform our playgrounds.  We would like to raise £2000!  This is a big ask and so we would be very grateful if you could work hard to raise as much as you can!

You can collect sponsorship money via the sponsorship form sent home from school or online directly to your child’s class fundraising page.  You can share this page with family and friends so they can donate too!

Please can we have all money returned by Friday 8th October and the class that has raised the most will have a treat on the last day of this half term. 

Hoffem i’n disgyblion gerdded 1,000 milltir gyda’i gilydd ( sef perimedr Cymru) i godi arian i drawsnewid ardaloedd allanol yr ysgol. Ein targed yw £2,000! Mae hwn yn swm sylweddol ond gwnewch eich gorau glas i geisio codi cymaint o arian ag y medrwch! 

 

Gallwch gasglu eich arian noddi wrth lenwi y ffurflen o’r ysgol neu arlein ar dudalen codi arian dosbarth eich plentyn. Gallwch rhannu y dudalen yma gyda eich teulu a’ch ffrindiau iddyn nhw gyfrannu hefyd! 

Byddwn yn ddiolchgar os y gellid dychwelyd/cyfrannu  arian erbyn Dydd Gwener yr 8fed o Hydref os gwelwch yn dda.  Bydd yna wobr ar ddiwedd yr hanner tymor i’r dosbarth sy’n codi y mwyaf o arian!

Winning Team

Who is in the

lead?

The overall winner is Gruffydd who managed to raise £972.60.

All together we managed to raise £6191.06.  What an amazing achievement. 

Class Name
Position
Taliesin
5th
Caradog
6th
Owain
9th
Hywel
7th
Gruffydd
WINNER!
Gwenllian
8th
Arthur
3rd
Buddug
10th
Dewi
2nd
Macsen
11th
Anuerin
4th
bottom of page